(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

integrovaná logistika

Definícia pojmu integrovaná logistika v ekonomickom slovníku. Výraz integrovaná logistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „integrovaná logistika“

Vrcholná vývojová fáza logistiky, kde dochádza k spojovaniu doposiaľ autonómnych podnikových funkcií (a často i podnikových útvarov) obstarávania, výroby, distribúcie, marketingu a predaja do jedného procesne orientovaného systému (vnútorná integrácia) a následne k prepojeniu podniku s jeho dodávateľmi i distribučnými partnermi až po konečných zákazníkov do integrovaných logistických reťazcov (Supply Chains) (vonkajšia integrácia, horizontálna integrácia). Zároveň sa logistika stáva spolutvorcom podnikovej stratégie (vertikálna integrácia).

Už ste čítali?