(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

integrovaná logistika

Definícia pojmu integrovaná logistika v ekonomickom slovníku. Výraz integrovaná logistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „integrovaná logistika“

Vrcholná vývojová fáza logistiky, kde dochádza k spojovaniu doposiaľ autonómnych podnikových funkcií (a často i podnikových útvarov) obstarávania, výroby, distribúcie, marketingu a predaja do jedného procesne orientovaného systému (vnútorná integrácia) a následne k prepojeniu podniku s jeho dodávateľmi i distribučnými partnermi až po konečných zákazníkov do integrovaných logistických reťazcov (Supply Chains) (vonkajšia integrácia, horizontálna integrácia). Zároveň sa logistika stáva spolutvorcom podnikovej stratégie (vertikálna integrácia).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.