Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

integrácia logistického systému

Definícia pojmu integrácia logistického systému v ekonomickom slovníku. Výraz integrácia logistického systému sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „integrácia logistického systému“

Spojovanie prvkov a väzieb logistického podniku, účelové odstraňovanie rôznorodosti, logickej rozpornosti a neadekvátnosti prvkov, väzieb a funkcií systému, nesúladu vo vlastnostiach a parametroch systému. Ide o prepojenie podniku s jeho dodávateľmi a obchodnými partnermi až po konečných zákazníkov celistvými logisticými reťazcami, rozširujúcimi sa i na späté toky obalov a odpadov (horizontálna dimenzia integrácie) – pre logistické reťazce integrovaná v takomto rozsahu sa vžil termín The Total Supply Chain, o prepojenie a logistické zladenie výroby s vývojom., s tvorbou stratégií a s marketingom, teda prepojenie podnikových funkcií od úrovne operatívnej až po úroveň strategickú (vertikálna dimenzia integrácie).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?