Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Insolventnosť, platobná neschopnosť

Definícia pojmu Insolventnosť, platobná neschopnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Insolventnosť, platobná neschopnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Insolventnosť, platobná neschopnosť“

Insolvency (insolventnosť, platobná neschopnosť) – neschopnosť uhradiť v určených termínoch splatnosti finančno-platobné povinnosti, či už voči dodávateľom, štátnemu rozpočtu, úverovej banke alebo iným organizáciám. Platobná neschopnosť znamená, že podnik nemá v termíne splatnosti na úhradu dostatok peňazí v hotovosti vzhľadom na časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami. Trvalá platobná neschopnosť môže viesť k bankrotu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Insolvency.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?