(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

inkaso poplatkov / fee collection

Definícia pojmu inkaso poplatkov / fee collection v ekonomickom slovníku. Výraz inkaso poplatkov / fee collection sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „inkaso poplatkov / fee collection“

Prevod platobných prostriedkov pri využití služieb na vrub používateľa a v prospech dopravného účtu. – FEE COLLECTION – – Transfer of payment means at the use of a service thus debiting the user transport account.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.