(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF

Definícia pojmu Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF v ekonomickom slovníku. Výraz Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF“

Informačný systém, spravovaný a vyvíjaný certifikačným orgánom, ktorý zabezpečuje finančné riadenie, vedenie účtovníctva a výkon platieb prostriedkov z rozpočtu EÚ na účtoch certifikačného orgánu a platobných jednotiek.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.