Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF

Definícia pojmu Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF v ekonomickom slovníku. Výraz Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Informačný systém účtovníctva fondov, ISUF“

Informačný systém, spravovaný a vyvíjaný certifikačným orgánom, ktorý zabezpečuje finančné riadenie, vedenie účtovníctva a výkon platieb prostriedkov z rozpočtu EÚ na účtoch certifikačného orgánu a platobných jednotiek.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?