informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole

Definícia pojmu informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole v ekonomickom slovníku. Výraz informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole“

Každá verejná vysoká škola je povinná vypracovať a zverejniť informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole. Štruktúru tejto informácie určuje [3].