Impression

Definícia pojmu Impression v ekonomickom slovníku. Výraz Impression sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Impression“

Zobrazenie webstránky, teda každé načítanie jednej stránky jej užívateľom.