Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

implementácia logistického systému

Definícia pojmu implementácia logistického systému v ekonomickom slovníku. Výraz implementácia logistického systému sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „implementácia logistického systému“

Overenie účelu, rozlišovacej úrovne a funkcií navrhnutého logistického systému, súladu medzi cieľmi, štruktúrou, správaním a ďalšími podstatnými vlastnosťami a zodpovedajúcimi charakteristikami reálneho objektu, pre ktorý bol návrh (projekt) spracovaný, – Odovzdanie navrhnutého logistického systému do praktického využívania, vrátane stanovenia postupu, akým má realizácia prebehnúť, poverených osôb a ich zodpovednosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?