(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Identita

Definícia pojmu Identita v ekonomickom slovníku. Výraz Identita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Identita“

Identita (identity) je rovnica vo viacrovnicovom modeli, ktorá neobsahuje neznáme parametre a ani náhodné poruchy. Ide najčastejšie o bilančné rovnice, podmienky rovnováhy či definičné rovnice. Často predstavujú dôležité vzťahy spätných väzieb v štruktúre modelu. Vo viacrovnicových modeloch (model simultánnych rovníc) sa okrem identity vyskytujú aj stochastické rovnice.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.