Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hodnotové fondy

Definícia pojmu Hodnotové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Hodnotové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Hodnotové fondy“

Fondy investujúce do akcií, ktoré sa považujú za podhodnotené z hľadiska ukazovateľov P/E a P/B, alebo na základe ukazovateľa vnútornej hodnoty spoločnosti (intrinsic value). Manažéri hodnotových fondov sa snažia skôr ako iní manažéri objaviť akcie firiem, ktoré sú perspektívne a nie sú dobre ohodnotené trhom, čo je predpokladom rastu ich cien. Cieľom takýchto fondov sú akcie, ktorých cena je nízka v porovnaní s potenciálom ich emitentov. Príčinou nízkej ceny môžu byť krátkodobé problémy, ktoré má firma, jej malá veľkosť alebo neznámosť na akciovom trhu. V každom prípade manažér hodnotového fondu počíta s tým, že v budúcnosti trh ocení firmu čo bude viesť k rastu kurzu jej cenných papierov. Znamená to, že základným rizikom je to, že neobjavené poklady zostanú neobjavenými a fond nedosiahne zisk. Treba povedať, že výkyvy hodnôt cenných papierov týchto fondov sú pomerne slabé. Pri výbere bezpečného fondu je viac ako nepravdepodobné, že by investície do neho nepriniesli zisk. Hodnotové fondy sú známe nízkou úrovňou výdavkov a malým obratom aktív, pretože majú sklon držať získané akcie počas dlhého obdobia. Tieto fondy sú najvhodnejšie pre konzervatívnych investorov, ktorí sa snažia vyhnúť platbe vysokých daní. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Value Funds.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?