Hlavná mena

Definícia pojmu Hlavná mena v ekonomickom slovníku. Výraz Hlavná mena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Hlavná mena“

Mena, ktorá sa kótuje nepriamo, t. j. koľko jednotiek druhej meny je potrebných na získanie jednej jednotky hlavnej meny.