(, EuroEkonóm.sk , )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hlásenie škody

Definícia pojmu Hlásenie škody v ekonomickom slovníku. Výraz Hlásenie škody sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Hlásenie škody“

Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú je uplatňovaný nárok na poistné plnenie. Uskutočňuje sa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.

(poistnej udalosti) – Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.