(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hlásenie škody

Definícia pojmu Hlásenie škody v ekonomickom slovníku. Výraz Hlásenie škody sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Hlásenie škody“

Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú je uplatňovaný nárok na poistné plnenie. Uskutočňuje sa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.

(poistnej udalosti) – Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy alebo zo zákonného poistenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.