(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Garantujúca / avalujúca banka

Definícia pojmu Garantujúca / avalujúca banka v ekonomickom slovníku. Výraz Garantujúca / avalujúca banka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Garantujúca / avalujúca banka“

Guaranteeing/avalising bank (garantujúca/avalujúca banka) – osoba, banka alebo finančná inštitúcia, ktorá preberá záruku za dovozcu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Guaranteeing / avalising bank.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.