Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

garant

Definícia pojmu garant v ekonomickom slovníku. Výraz garant sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „garant“

Osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.

Osoba a/alebo osoby, ktoré poskytujú v prospech banky zabezpečenie pohľadávky banky alebo jej príslušnej časti na základe zabezpečovacích zmlúv, vrátane dlžníka, ak poskytuje zabezpečenie pohľadávky banky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?