(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

funkčné obdobie

Definícia pojmu funkčné obdobie v ekonomickom slovníku. Výraz funkčné obdobie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „funkčné obdobie“

Doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovia vedeckej rady vykonávať svoju funkciu, je obmedzená na štyri roky. Rektor a prorektori vysokej školy a dekan a prodekani fakulty môžu vykonávať svoju funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.