(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Funkcia hlavného kontrolóra

Definícia pojmu Funkcia hlavného kontrolóra v ekonomickom slovníku. Výraz Funkcia hlavného kontrolóra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Funkcia hlavného kontrolóra“

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, predsedu, člena orgánu PO zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, iného zamestnanca samosprávneho kraja.

je nezlučiteľná s funkciou – poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu PO založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.