(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Forward

Definícia pojmu Forward v ekonomickom slovníku. Výraz Forward sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Forward“

Termínový obchod, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité množstvo predmetného aktíva v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.