fond hf

Definícia pojmu fond hf v ekonomickom slovníku. Výraz fond hf sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „fond hf“

Je Poistníkom zvolený investičný fond, hodnote podielov ktorého sa rovná hodnota Podielových jednotiek, pričom Poistník si ho zvolí v Poistnej zmluve.