Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finančný trh

Definícia pojmu Finančný trh v ekonomickom slovníku. Výraz Finančný trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Peniaze.

Definícia výrazu „Finančný trh“

Miesto, kde sa sústreďuje dopyt a ponuka po voľných finančných zdrojoch. Z predmetového hľadiska sa delí na devízový, kapitálový, peňažný, poisťovací a trh zlata a drahých kovov.

Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?