(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finančný trh

Definícia pojmu Finančný trh v ekonomickom slovníku. Výraz Finančný trh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Peniaze.

Definícia výrazu „Finančný trh“

Miesto, kde sa sústreďuje dopyt a ponuka po voľných finančných zdrojoch. Z predmetového hľadiska sa delí na devízový, kapitálový, peňažný, poisťovací a trh zlata a drahých kovov.

Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.