Finančné ciele

Definícia pojmu Finančné ciele v ekonomickom slovníku. Výraz Finančné ciele sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Finančné ciele“

Výsledky snaženia jedinca, prostredníctvom ktorých dosiahne žiadané ekonomické uspokojenie.