(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finančná gramotnosť

Definícia pojmu Finančná gramotnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Finančná gramotnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Finančná gramotnosť“

Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.