(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finančná analýza projektu

Definícia pojmu Finančná analýza projektu v ekonomickom slovníku. Výraz Finančná analýza projektu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Finančná analýza projektu“

posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s a bez financovania projektu;

Posúdenie finančnej výkonnosti projektu pomocou finančných ukazovateľov zostavených na základe diskontovaných peňažných tokov porovnaním situácie s a bez financovania projektu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.