(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

FCI – Factors Chain International

Definícia pojmu FCI – Factors Chain International v ekonomickom slovníku. Výraz FCI – Factors Chain International sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „FCI – Factors Chain International“

FCI – Factors Chain International (FCI – medzinárodná sieť faktorov) – medzinárodná sieť faktorov združujúca faktoringové spoločnosti z celého sveta, ktoré vzájomne spolupracujú pri rôznych druhoch medzinárodných faktoringových transakcií. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factors Chain International.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.