Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Faktor

Definícia pojmu Faktor v ekonomickom slovníku. Výraz Faktor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Faktor „

Factor (faktor) – faktoringová spoločnosť, konajúca v mene svojich klientov, poskytujúca služby v oblasti tuzemského, exportného (vývozného) alebo importného (dovozného) faktoringu, ako napr. preverenie bonity kupujúcich, prefinancovanie pohľadávok, prevzatie úverového rizika, inkaso pohľadávok, evidencia pohľadávok a štatistiky predaja. Pri exportnom a importnom faktoringu sa bližšie definuje vývozný faktor (Export Factor) a dovozný faktor (Import Factor). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factor.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?