(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Faktor

Definícia pojmu Faktor v ekonomickom slovníku. Výraz Faktor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Faktor „

Factor (faktor) – faktoringová spoločnosť, konajúca v mene svojich klientov, poskytujúca služby v oblasti tuzemského, exportného (vývozného) alebo importného (dovozného) faktoringu, ako napr. preverenie bonity kupujúcich, prefinancovanie pohľadávok, prevzatie úverového rizika, inkaso pohľadávok, evidencia pohľadávok a štatistiky predaja. Pri exportnom a importnom faktoringu sa bližšie definuje vývozný faktor (Export Factor) a dovozný faktor (Import Factor). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factor.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.