(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

extrapolovať

Definícia pojmu extrapolovať v ekonomickom slovníku. Výraz extrapolovať sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „extrapolovať“

(približne určiť) – Výpočet budúcich hodnôt premenných veličín na základe historických hodnôt. Extrapolačné techniky sa používajú z takých dôvodov, ako je napríklad vypočítanie trendu ekonomických premenných veličín, pri ktorom rešpektovanie časových radov určitej premennej veličiny poskytuje predstavu o budúcom trende tejto premennej veličiny. Trend a vplyv ročných období je určovaný prostriedkami analýzy časových radov. Takto je vyvodený trend a k nemu pridávame sezónny komponent.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.