(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Exogénne premenné

Definícia pojmu Exogénne premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Exogénne premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Exogénne premenné“

Exogénne premenné (exogenous variables) pôsobia v ekonometrickom modeli ako vysvetľujúce premenné, samé nie sú modelom ovplyvňované, t. z., že ich hodnoty sú determinované mimo modelovaný systém. Exogénne premenné majú vždy charakter vysvetľujúcich premenných (či už v jednorovnicových alebo viacrovnicových modeloch). Exogénne premenné je možné deliť na riadiace a autonómne. Táto klasifikácia premenných je bežná v ekonometrických úlohách optimálneho riadenia, alebo v úlohách makroekonomickej regulácie. V ekonometrickom modeli sú ich protipólom endogénne premenné.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.