(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky fond regionálneho rozvoja, ERDF

Definícia pojmu Európsky fond regionálneho rozvoja, ERDF v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky fond regionálneho rozvoja, ERDF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európsky fond regionálneho rozvoja, ERDF“

Finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.