európska obalová federácia

Definícia pojmu európska obalová federácia v ekonomickom slovníku. Výraz európska obalová federácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „európska obalová federácia“

(epf) – Medzinárodná organizácia so sídlom v Londýne, založená v r. 1953, ktorej úlohou je spolupracovať s národnými obalovými strediskami, zaisťovať výmenu skúseností a študijných skupín v obalovej technike a koordinovať riešenie základných obalových problémov.