Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

EURIBOR

Definícia pojmu EURIBOR v ekonomickom slovníku. Výraz EURIBOR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Podielové fondy, Financie.

Definícia výrazu „EURIBOR“

Referenčná úroková sadzba krajín eurozóny fixovaná každý deň v Bruseli o 11. 00 hod. miestneho času. Vypočítava sa ako priemerná hodnota denných kotácií vybraných 57 bánk eurozóny. Kótuje sa na báze 360 dní a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta.

Euro Interbank Offered Rate – je medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá je vypočítaná na základe priemerných úrokových sadzieb, za ktoré sú banky ochotné požičať euro termínové vklady na medzibankovom trhu. Upravovaná je na dennej báze.

Je medzibanková referenčná sadzba v rámci európskej ekonomickej a menovej únie, ktorá bola zavedená v roku 1999, za ktorú sú eurotermínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Na výpočet a zverejňovanie Euriboru bola zvolená spoločnosť Reuters.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?