Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Definícia pojmu Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa v ekonomickom slovníku. Výraz Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Investovanie, Hypotéky.

Definícia výrazu „Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa“

Etický kódex je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadne spory medzi klientom a bankou.

Je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadné spory medzi klientom a bankou.

ide o súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadne spory medzi klientom a bankou.

Súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?