Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Endogénne premenné

Definícia pojmu Endogénne premenné v ekonomickom slovníku. Výraz Endogénne premenné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Endogénne premenné“

Endogénne premenné (endogenous variables) sú premenné určené, vysvetľované či generované modelom. V jednorovnicových modeloch majú charakter vysvetľovaných premenných, ale vo viacrovnicových modeloch majú dvojakú rolu. Môžu plniť úlohu vysvetľovaných aj vysvetľujúcich premenných (pozri spätné väzby). Endogénne premenné obvykle delíme podľa cieľa ekonometrickej analýzy na cieľové a ostatné. Táto klasifikácia premenných je bežná v ekonometrických úlohách optimálneho riadenia, alebo v úlohách makroekonomickej regulácie. V ekonometrickom modeli sú ich protipólom exogénne premenné.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?