(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

EML

Definícia pojmu EML v ekonomickom slovníku. Výraz EML sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „EML“

(Estmated Maximum Loss) označuje odhadovanú maximálnu škodu, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou a slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa o zaistení.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.