Elektronický mýtny systém

Definícia pojmu Elektronický mýtny systém v ekonomickom slovníku. Výraz Elektronický mýtny systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika dopravy.

Definícia výrazu „Elektronický mýtny systém“

je súbor prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, vrátane programového vybavenia a dát, ktorý je prevádzkovaný prevádzkovateľom systému a umožňuje najmä vyrúbenie mýta technickým zariadením počas jazdy vozidla bez zastavenia vozidla, zníženia rýchlosti alebo povinnosti použiť určitý jazdný pruh, ako aj bez nutnosti záväzného stanovenia trasy vopred.