(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ekologické poľnohospodárstvo

Definícia pojmu ekologické poľnohospodárstvo v ekonomickom slovníku. Výraz ekologické poľnohospodárstvo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia, Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „ekologické poľnohospodárstvo“

je moderný systém hospodárenia, ktorý bez použitia syntetických pesticídov a hnojív a bez týrania zvierat produkuje kvalitné a zdravé biopotraviny. Ekologické poľnohospodárstvo zároveň prispieva k udržovaniu vyváženej kultúrnej krajiny a vytvára podmienky pre prosperitu vidieka.

Ekologické poľnohospodárstvo – Predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat, priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo-udržateľné poľnohospodárstvo. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy. Jeho mottom je: zdravá pôda – zdravé rastliny a zvieratá – zdraví ľudia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.