(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ekologická stopa

Definícia pojmu ekologická stopa v ekonomickom slovníku. Výraz ekologická stopa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „ekologická stopa“

je umelo vytvorená jednotka, ktorá nám udáva, akú veľkú plochu produktívnej pôdy či vodnej plochy potrebujeme pre uspokojenie našich požiadaviek. Zahŕňa v sebe všetko od potravín, energií, dopravy, až po konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak porovnávať jednotlivé ľudské činnosti z hľadiska ich dopadov na prírodu. Ekologická stopa je vyjadrená v jednotkách plošnej miery.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.