Efektívne zásoby

Definícia pojmu Efektívne zásoby v ekonomickom slovníku. Výraz Efektívne zásoby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „Efektívne zásoby“

Súčet hmotných zásob určitého produktu a množstvo daného produktu objednaného na určité obdobie, ktoré ešte nie je dodané.