E-marketing

Definícia pojmu E-marketing v ekonomickom slovníku. Výraz E-marketing sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „E-marketing“

Marketing v prostredí internetu.