(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Držiteľ vozidla

Definícia pojmu Držiteľ vozidla v ekonomickom slovníku. Výraz Držiteľ vozidla sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Držiteľ vozidla“

Držiteľ vozidla je ten, kto má na svoje meno príslušné vozidlo zaregistrované – osoba (firma) zapísaná do technického preukazu. Pri zmene majiteľa už prevádzkovaného vozidla predajom, darovaním či dedením zmluva o poistení zodpovednosti zanikne. Nový majiteľ bude musieť na vozidlo uzavrieť novú zmluvu.

Osoba (spoločnosť) zapísaná do technického preukazu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.