(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

druh nákladu

Definícia pojmu druh nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz druh nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „druh nákladu“

Klasifikácia nákladu prepravovaného dopravným prostriedkom alebo takého, ktorý plánujeme takto prepraviť, založená na jeho celkovom vonkajšom vzhľade.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.