(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

druh nákladu

Definícia pojmu druh nákladu v ekonomickom slovníku. Výraz druh nákladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „druh nákladu“

Klasifikácia nákladu prepravovaného dopravným prostriedkom alebo takého, ktorý plánujeme takto prepraviť, založená na jeho celkovom vonkajšom vzhľade.

Už ste čítali?