Drill-up alebo vynorenie

Definícia pojmu Drill-up alebo vynorenie v ekonomickom slovníku. Výraz Drill-up alebo vynorenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Drill-up alebo vynorenie“

Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor.