Drill through

Definícia pojmu Drill through v ekonomickom slovníku. Výraz Drill through sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Drill through“

Možnosť pristupovať k detailným dátam z aktívnej zostavy v PowerPlay.