Dr.h.c.

Definícia pojmu Dr.h.c. v ekonomickom slovníku. Výraz Dr.h.c. sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „Dr.h.c.“

Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr. h. c patrí medzi akademické obrady.