Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dôverník

Definícia pojmu Dôverník v ekonomickom slovníku. Výraz Dôverník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dôverník“

Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohodnutú odmenu. V poisťovníctve ide o činnosť dojednávania poistení (nábor) a ich správu (inkaso poistného, zrážky poistenia zo mzdy, informačná činnosť a podobne), likvidácie poistných udalostí a oceňovania telesných poškodení lekármi. Odmeny sú pevné alebo pohyblivé, podľa dosiahnutého výkonu (napr. produkčné odmeny – provízie) a sú súčasťou mzdových nákladov poisťovne. Viď heslo provízia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?