(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dôverník

Definícia pojmu Dôverník v ekonomickom slovníku. Výraz Dôverník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Dôverník“

Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohodnutú odmenu. V poisťovníctve ide o činnosť dojednávania poistení (nábor) a ich správu (inkaso poistného, zrážky poistenia zo mzdy, informačná činnosť a podobne), likvidácie poistných udalostí a oceňovania telesných poškodení lekármi. Odmeny sú pevné alebo pohyblivé, podľa dosiahnutého výkonu (napr. produkčné odmeny – provízie) a sú súčasťou mzdových nákladov poisťovne. Viď heslo provízia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.