(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravná nehoda

Definícia pojmu dopravná nehoda v ekonomickom slovníku. Výraz dopravná nehoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravná nehoda“

Mimoriadna udalosť, pri ktorej vznikne ujma na živote a zdraví osôb alebo škoda na veciach v priamej súvislosti s prevádzkou dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.