Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dopravná nehoda

Definícia pojmu dopravná nehoda v ekonomickom slovníku. Výraz dopravná nehoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „dopravná nehoda“

Mimoriadna udalosť, pri ktorej vznikne ujma na živote a zdraví osôb alebo škoda na veciach v priamej súvislosti s prevádzkou dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?