(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Doplnkové poistenie

Definícia pojmu Doplnkové poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Doplnkové poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Doplnkové poistenie“

Ide o dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Je určené k rozšíreniu poistného krytia, poistnej sumy či miestnej platnosti poistenia.

Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.