(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Doplnkové poistenie

Definícia pojmu Doplnkové poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Doplnkové poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Doplnkové poistenie“

Ide o dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Je určené k rozšíreniu poistného krytia, poistnej sumy či miestnej platnosti poistenia.

Dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia.

Už ste čítali?