Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Dokumentárne inkaso

Definícia pojmu Dokumentárne inkaso v ekonomickom slovníku. Výraz Dokumentárne inkaso sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Dokumentárne inkaso“

Documentary Collection (dokumentárne inkaso) – jedna z najčastejšie používaných foriem medzinárodného platobného styku pri operáciách v zahraničnom obchode. Pri vývoze tovaru do zahraničia ide o vývozné (exportné) dokumentárne inkaso, pri dovoze zo zahraničia o tzv. dovozné (importné) dokumentárne inkaso. Vydanie dokumentov pri dokumentárnom inkase je podmienené zaplatením, resp. akceptáciou zmenky. Podkladom pre uskutočnenie exportného dokumentárneho inkasa je príkaz na inkaso, ktorý vývozca (dodávateľ) dáva svojmu bankovému spojeniu alebo priamo banke kupujúceho spolu s príslušnými dokumentami. Význam pre vývozcu spočíva v tom, že dispozícia s tovarom pri zachovaní príslušných náležitostí je zabezpečená až do vydania dispozičných dokumentov, resp. uvoľnenia tovaru. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Documentary Collection.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?