(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dokument o prenájme lode – zmluva o prenájme

Definícia pojmu dokument o prenájme lode – zmluva o prenájme v ekonomickom slovníku. Výraz dokument o prenájme lode – zmluva o prenájme sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „dokument o prenájme lode – zmluva o prenájme“

(v leteckej doprave) – Zmluva, v ktorej vlastník lode súhlasí, že dá svoje plavidlo alebo jeho časť na používanie obchodníkovi alebo lodnému zasielateľovi, nájomcovi, na prepravu tovaru z jedného prístavu alebo prístavov do iného prístavu alebo prístavov. Dostane za to nájom za tonu nákladu alebo nechá svoje plavidlo na určité obdobie alebo cestu, za čo je zaplatený poplatok za nájom.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.