dodávateľský prieskum trhu

Definícia pojmu dodávateľský prieskum trhu v ekonomickom slovníku. Výraz dodávateľský prieskum trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „dodávateľský prieskum trhu“

Vyhľadávanie potencionálne vhodného dodávateľa na pokrytie určitej požiadavky.