dodatočná požiadavka

Definícia pojmu dodatočná požiadavka v ekonomickom slovníku. Výraz dodatočná požiadavka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „dodatočná požiadavka“

Požiadavka, ktorá je doplnková ku súčasnej ponuke materiálu.