(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Doba trvania lízingu

Definícia pojmu Doba trvania lízingu v ekonomickom slovníku. Výraz Doba trvania lízingu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Lízing.

Definícia výrazu „Doba trvania lízingu“

je daná odpisovou skupinou predmetu lízingu. Lízingové splátky je možné uhradiť aj v kratšom termíne, než je trvanie zmluvy, za predpokladu dodržania minimálnej doby trvania nájomného vzťahu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.